Aktuálně vypsané veřejné zakázky Archív veřejných zakázek Smlouvy Výpadky/Nedostupnost Zadavatel


Městská část Praha 1

TypVeřejnoprávní instituce
SídloVodičkova 18, 115 68 Praha 1
00063410
DIČCZ00063410
ZastoupenáOldřich Lomecký, starosta
Telefon221 097 111
Fax222 231 646
E-Mailposta@praha1.cz
Bankovní spojení19-2000727399/0800
Evidenční číslo profilu zadavatele496048
Technická podporahelpdesk@praha1.cz
Užívaná elektronická tržišťě
Kořenové certifikáty CA
Veřejná část certifikátu Zadavatelenezveřejněno
Předchozí profil zadavatelehttp://www.praha1.cz/cps/verejne-zakazky-profil-zadavatele.html (10.12.2010 - 18.9.2013)

S účinností novely č. 179/2010 Sb. zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. (dále jen ZVZ), účinné od 15. září 2010, existuje pro zadavatele nová povinnost spočívající v uveřejnění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému - Uveřejňovacím subsystému ISVZ (http://www.isvzus.cz/).

Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (dříve Uveřejňovací subsystém Informačního systému o veřejných zakázkách - ISVZ US).

Profilem zadavatele se rozumí konkrétní internetová adresa atestovaného elektronického nástroje, který veřejný zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§17 písm. g) ZVZ).

Na tomto portálu rovněž naleznete všechny publikované dokumenty k veřejným zakázkám.

Pro přístup k dokumentaci se musíte nejprve zaregistrovat. Registrace je zcela bezplatná.